Skip to main content

Ir-Rapport GRECO

Image result for greco report corruption

F’dawn l-aħħar jiem smajna ħafna dwar ir-rapport tal-GRECO. Imma x’inhu dan il-GRECO?

Il-GRECO huwa wieħed mill-ħafna Kumitati li jħaddem il-Kunsill tal-Ewropa, li huwa l-Kunsill ta’ pajjiżi Ewropej, mhux neċessarjament membri tal-Unjoni Ewropea, li flimkien jinfurzaw il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem permezz tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu. Dawn il-Kunsill għandu diversi Kumitati li jissorveljaw it-tħaddim tad-demokrazija u tas-saltna tad-dritt f’pajjiżi Ewropej, fosthom il-GRECO, li huwa l-Grupp ta’ Stati Kontra l-Korruzzjoni.

Malta saret membru tal-GRECO għoxrin sena ilu. F’dawn is-snin saru erba’ rapport dwar Malta. Dejjem sabet xi kummenti x’tagħmel fuq kif il-pajjiż jista’ jsaħħaħ l-istituzzjonijiet tiegħu biex jiġġieled aħjar il-korruzzjoni. Imma qatt ma bagħtet rapport b’numru daqstant kbir ta’ rakkomandazzjonijiet u kummenti negattivi dwar Malta.

U dan importanti nifhmuh. Għax il-Gvern kemm-il darba jipprova jiddefendi ruħu billi jgħid li n-nuqqasijiet istituzzjonali li għandna sabhom hemm, u kien ħaddieħor li ma rranġahomx fil-ħamsa u għoxrin sena ta’ qabel. U din hi difiża assurda. Jista’ jkun li vera ma ġewx indirizzati il-loopholes kollha tal-liġijiet u l-Kostituzzjoni tagħna. Jista’ jkun li kien baqa’ aktar xi jsir biex l-istituzzjonijiet jissaħħu u jsiru aktar awtonomi. Iżda għax ħaddieħor ħalla l-bieb imbexxaq, ma jfissirx li inti kellek taqbad u tidħol u tagħmel ħerba, u mbagħad twaħħal f’min ħalla l-bieb imbexxaq!

U għalhekk minkejja li ċertu nuqqasijiet ilhom jeżistu fil-liġijiet tagħna, qatt ma kellna rapport ħażin daqs dan. Għax filwaqt li Gvernijiet passati forsi ma għalqux il-bibien kollha, iżda ħadd minnhom ma fetaħhom beraħ u minn dak ix-xaqq għamel ħerba. Kien il-Gvern ta’ Muscat li b’mod intenzjoni u premeditat abbuża biex jaħtaf l-istituzzjonijiet, iqaċċat lil min ma riedx, jieħu kollox f’idejh, u jkun jista’ jisraq u jabbuża mill-poter mingħajr ħadd ma jwaqqfu.

Ir-rapport tal-GRECO jgħid li filwaqt li f’pajjiżna l-istituzzjonijiet jeżistu fuq il-karti, mhumiex b’mod effettiv jindirizzaw l-allegazzjonijiet u l-każijiet li jinvolvu persuni għolja fil-poter u qrib tal-Prim Ministru. Jgħid li ma jagħmilx sens li l-Avukat Ġenerali li jiddefendi l-Gvern ikun ukoll il-prosekutur pubbliku li suppost imexxi l-każijiet kontra nies li jagħmlu parti mill-Gvern stess. Jikkundanna lill-Prim Ministru li ma ttieħdet l-ebda azzjoni dwar dak żvelat fil-Panama Papers, u talli ma neħħiex mill-kariga lill-politiċi involuti. U jikkundannah ukoll li ma ppubblikax ir-rapport kollu dwar l-inkjesta Egrant, li l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qed ifittex li jara li jkun pubblikat b’kawża li fetaħ fil-Qorti. Jikkundanna s-sistema ġudizzjarja tagħna li mhix kapaċi tieħu azzjoni u tinvestiga suspetti li jitqajjmu mill-pubbliku iżda kważi tippretendi li l-pubbliku stess isib l-evidenza, botta ċara għad-deċiżjoni tal-Qorti li ma tinfetaħx investigazzjoni dwar il-Panama Papers kif talab li ssir Simon Busuttil.

Issa l-Gvern qal li ser jieħu azzjoni, u qal li ser joħloq il-kariga ta’ Prosekutur Pubbliku li jkun separat mill-Avukat Ġenerali. Iżda qed jibża’ jgħid li dan il-prosekutur ser ikun ukoll magħżul mill-Prim Ministru, kontra l-ispirtu ta’ dak kollu li qal ir-rapport GRECO u ta’ dak li diġa’ qal ir-rapport tal-Kummissjoni Venezja.


Għax jekk fejn ikun hemm bieb imbexxaq qed iġagħluhom jagħlquh, iridu bilfors jiftħu jew ibexxqu ieħor. Inkella ma jkunux jistgħu jkomplu jagħmlu ħerba.


Dan l-artiklu deher fil-ġurnal in-Nazzjon tal-Erbgħa 10 ta' April 2019

Comments

Popular posts from this blog

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…

Il-prezz tas-serqa tal-isptarijiet

Ftit tal-ġranet ilu sar magħruf kif raġel f’Għawdex, miet wara li tah it-tieni attakk tal-qalb, meta dan ma setax jinġieb għal kura intensiva f’Mater Dei f’Malta minħabba n-nuqqas tas-servizz tal-ħelikopter ta’ emerġenza, li hu operat mill-kumpanija privata Steward Healthcare.
Infakkru li l-kumpanija Steward hija l-kumpanija li l-Gvern Laburista ta f’idejha l-Isptar t’Għawdex u tliet sptarijiet oħra, wara li kważi falliet għal kollox il-kumpanija Vitals li magħha sar l-ewwel ftehim jinten.
Il-Partit Nazzjonalista sa mill-bidu kritika dan il-ftehim. Mhux biss għax it-termini tal-kuntratt kienu għal kollox favur il-privat u kontra l-Gvern, u kien ċar li dan il-ftehim kien magħmul biss biex jagħmel ftit nies sinjuri (niftakru fil-miljuni li ħallasna lil Vitals li kulma tawna kienet ħofra f’Għawdex), imma anke għax servizz essenzjali bħalma hu s-saħħa m’għandu qatt ikun f’idejn il-privat. Speċjalment f’każ bħal Għawdex fejn dan hu l-unika sptar pubbliku.
U dan il-każ huwa prova ta’ kemm hawn…

Tort tal-ġenituri, tort tal-operaturi, tort ta' kulħadd minbarra tiegħu

Tort tal-ġenituri!


Il-wegħda tat-trasport b’xejn għat-tfal tal-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti ilha li saret mill-budget ta’ sena ilu. Tliet snin wara li kienet proposta fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista. Li jfisser li l-Gvern kellu żmien kemm irid biex jippjana kemm nies ħa jiġu bżonnha, kemm il-vettura ħa jkun jeħtieġ biex ikopri r-rotot kollha, u kemm il-operatur ħa jkollu jinvolvi.
Iżda ftit ġranet qabel ma bdiet is-sena skolastika l-ġenituri ma kellhom l-ebda idea ta’ din kif ħa taħdem. U tant il-Gvern kien qata’ qalbu li jsolvi s-sitwazzjoni li l-Ministru Bartolo qal lill-ġenituri biex jaħsbu għat-trasport huma mbagħad jieħdu refund.
Sadattant, il-Prim Ministru l-Ħadd li għadda spiċċa jwaħħal fil-ġenituri li ħallew għall-aħħar. Tajjeb. Mela l-Gvern jgħidilhom li ħa jipprovdilhom it-trasport, iħalliehom fil-għama dwar kif ħa titħaddem is-sistema, iħalli kollox għall-aħħar, ma jagħtix ċans lill-operaturi biex jekk hemm bżonn jinvestu f’aktar vetturi, imbagħad iwaħħal fi…