Skip to main content

Il-bidla li l-Gudja għandha bżonn
Qed noqorbu lejn it-tmiem ta’ kampanja elettorali oħra, kampanja elettorali li fiha rridu nagħżlu min ser jirrapreżentana fil-Parlament Ewropew u min ser jirrapreżentana fil-Kunsilli Lokali rispettivi tagħna. Bħala kandidat għall-Kunsill Lokali tal-Gudja, illum ser inħares ftit lejn x’sar fil-Gudja u x’inhi l-għażla li għandhom quddiemhom ir-residenti tal-Gudja.

F’dawn is-sitt snin li damet din il-leġislatura, li ttawlet mill-erba’ snin li suppost damet għax tħassru l-elezzjonijiet ta’ sentejn ilu, wieħed ftit li xejn issib inizjattivi ġodda li saru mit-tmexxija tal-Kunsill. Infatti, ħafna mill-proposti li wieħed isib fil-manifest tal-Partit Laburista din is-sena huma kelma b’kelma bħall-proposti li għamel l-istess Partit Laburist għall-Gudja sitt snin ilu. It-tisbiħ u l-pavimentar taċ-ċentru storiku, day centre għall-anzjani, Ċentru Ċiviku li jiġbor fih il-bżonnijiet tal-lokal, manutenzjoni ta’ toroq, kollha kellhom isiru tul din il-leġislatura. U jekk ma sarux meta kellhom sentejn iżjed milli ppjanat biex iwettqu l-programm elettorali, kif wieħed jista’ jemmen li ser isiru fil-leġislatura li jmiss?

Fil-programm elettorali li qed jippreżentaw din is-sena hemm xi punti li jbellħuk. Qed jgħidulna li jridu jindirizzaw bis-serjetà l-problema tal-parkeġġ. Tajjeb ukoll. Mela jistgħu jispjegawlna għalfejn f’Novembru li għadda għamlu u-turn, u l-bye-law li kellna ndaħħlu fis-seħħ wara qbil unanimu daru kontrieha u bdew jgħidu li “tmur kontra l-Kostituzzjoni” għax toħloq “diskriminazzjoni”? Kif iriduna nemmnuhom li jridu jieħdu passi biex jindirizzaw il-problema tal-parkeġġ, meta kellna s-soluzzjoni f’idejna, lesta biex tiġi implimentata, u irtiraw lura minnha għax wisq probabbli kien hemm min hekk ordnalhom jagħmlu?

Qed jgħidulna wkoll li jridu djalogu mal-ajruport biex jikkumpensa għall-impatt tiegħu fuq il-Gudja. Din isbaħ. Illum qed jgħidu li jridu djalogu. F’laqgħa numru 96 f’Jannar 2018, meta ppreżentajna l-mozzjoni dwar il-bye-law tal-parkeġġ, ivvutaw kollha kemm huma biex jemendaw din il-mozzjoni u jneħħu minnha proprju t-talba tagħna li jitkomplew id-diskussjonijiet mal-Ajruport biex ikun jista’ jpatti għall-impatt li qed ikollu fuq ir-residenti. Ivvutaw kontra, u ivvutaw biex jitwaqqaf kwalunkwe’ djalogu mal-Ajruport. Issa qed iwegħduh fil-manifest elettorali.F’dawn il-ġranet anke waħlu tabelli ma’ numru ta’ toroq li kienu mwegħdin iżda fejn ix-xogħol ma sarx biex iġibu xi skuża. Daqqa jwaħlu fil-kuntratturi, daqqa fil-Gvern, daqqa skuża u daqqa oħra. Wara li f’sitt snin ma sabux iċ-ċans iwettqu dak li wegħdu, fl-aħħar xahar bdew ħerġin l-iskużi.

Ir-realtà hi li jitla’ minn jitla’ mill-kandidati tal-Partit Laburista, huwa obbligat biss jimxi kif jitmexxa mill-Partit. Illum in-nies raw b’għajnejhom kif il-kunsilliera tal-Partit Laburista jintużaw mill-Gvern biex jiddefendu dak li jrid hu, minflok ma jiddefendu r-residenti. U allura jekk in-nies verament iridu bidla biex jerġa’ jkollna Kunsill Lokali ħaj, Kunsill Lokali li jaħdem għal kulħadd, Kunsill Lokali li jiġġieled fl-interess tar-residenti, l-għażla hija waħda. Huma aħna l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista li fil-Gudja nistgħu verament inġibu l-bidla li hemm bżonn fit-tmexxija. Li nistgħu inwettqu l-programm elettorali tagħna, programm elettorali li jinkludi t-tisbiħ taċ-ċentru storiku, spazji miftuħa u b'aktar siġar, spazji għall-klieb u l-annimali, day centre u night shelter għall-anzjani, servizz ta' trasport b'xejn madwar il-Gudja li jservi primarjament l-anzjani, skips taħt l-art li jneħħu l-ħmieġ u l-irwejjaħ, bye-law dwar il-parkeġġ li tkun implimentata bis-sħiħ, skambji għaż-żgħażagħ, manutenzjoni ta’ toroq u bankini, aktar programmi artistiċi u kulturali kif diġa’ organizzajna, u ħafna aktar.

Il-Gudja għandha bżonn nifs ġdid. Nappella lir-residenti biex għal darba, ituna ċ-ċans inwettqu l-viżjoni tagħna, u jaraw kif ma jiddispjaċiehomx.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 22 ta' Mejju 2019

Comments

Popular posts from this blog

Muscat, it will be the people who will not leave any stone unturned

Article published in the Malta Independent on Tuesday 26 November 2019


Make no mistake about it.We are in the midst of the country’s worst ever Constitutional crisis. And this crises was triggered by none other than our Prime Minister himself. On Tuesday, Muscat publicly took over the investigation of a political assassination of a journalist who was uncovering his own government’s dirty secrets. A clear sign, if any were further needed, of the complete take-over of our institutions. Furthermore, he prematurely announced the negotiation of a Presidential pardon with a person described to have acted as a “middleman” in the assassination in exchange for information, before his interrogation was yet ready and before the terms of the pardon were agreed and granted. Deliberately or not, with that announcement Muscat alerted those involved in the assassination that the noose was tightening. The day after, the primary “person of interest”was arrested as he tried to make his way out of the countr…

Biex il-PN jerġa' jkun rebbieħ