Skip to main content

Il-bidla li l-Gudja għandha bżonn
Qed noqorbu lejn it-tmiem ta’ kampanja elettorali oħra, kampanja elettorali li fiha rridu nagħżlu min ser jirrapreżentana fil-Parlament Ewropew u min ser jirrapreżentana fil-Kunsilli Lokali rispettivi tagħna. Bħala kandidat għall-Kunsill Lokali tal-Gudja, illum ser inħares ftit lejn x’sar fil-Gudja u x’inhi l-għażla li għandhom quddiemhom ir-residenti tal-Gudja.

F’dawn is-sitt snin li damet din il-leġislatura, li ttawlet mill-erba’ snin li suppost damet għax tħassru l-elezzjonijiet ta’ sentejn ilu, wieħed ftit li xejn issib inizjattivi ġodda li saru mit-tmexxija tal-Kunsill. Infatti, ħafna mill-proposti li wieħed isib fil-manifest tal-Partit Laburista din is-sena huma kelma b’kelma bħall-proposti li għamel l-istess Partit Laburist għall-Gudja sitt snin ilu. It-tisbiħ u l-pavimentar taċ-ċentru storiku, day centre għall-anzjani, Ċentru Ċiviku li jiġbor fih il-bżonnijiet tal-lokal, manutenzjoni ta’ toroq, kollha kellhom isiru tul din il-leġislatura. U jekk ma sarux meta kellhom sentejn iżjed milli ppjanat biex iwettqu l-programm elettorali, kif wieħed jista’ jemmen li ser isiru fil-leġislatura li jmiss?

Fil-programm elettorali li qed jippreżentaw din is-sena hemm xi punti li jbellħuk. Qed jgħidulna li jridu jindirizzaw bis-serjetà l-problema tal-parkeġġ. Tajjeb ukoll. Mela jistgħu jispjegawlna għalfejn f’Novembru li għadda għamlu u-turn, u l-bye-law li kellna ndaħħlu fis-seħħ wara qbil unanimu daru kontrieha u bdew jgħidu li “tmur kontra l-Kostituzzjoni” għax toħloq “diskriminazzjoni”? Kif iriduna nemmnuhom li jridu jieħdu passi biex jindirizzaw il-problema tal-parkeġġ, meta kellna s-soluzzjoni f’idejna, lesta biex tiġi implimentata, u irtiraw lura minnha għax wisq probabbli kien hemm min hekk ordnalhom jagħmlu?

Qed jgħidulna wkoll li jridu djalogu mal-ajruport biex jikkumpensa għall-impatt tiegħu fuq il-Gudja. Din isbaħ. Illum qed jgħidu li jridu djalogu. F’laqgħa numru 96 f’Jannar 2018, meta ppreżentajna l-mozzjoni dwar il-bye-law tal-parkeġġ, ivvutaw kollha kemm huma biex jemendaw din il-mozzjoni u jneħħu minnha proprju t-talba tagħna li jitkomplew id-diskussjonijiet mal-Ajruport biex ikun jista’ jpatti għall-impatt li qed ikollu fuq ir-residenti. Ivvutaw kontra, u ivvutaw biex jitwaqqaf kwalunkwe’ djalogu mal-Ajruport. Issa qed iwegħduh fil-manifest elettorali.F’dawn il-ġranet anke waħlu tabelli ma’ numru ta’ toroq li kienu mwegħdin iżda fejn ix-xogħol ma sarx biex iġibu xi skuża. Daqqa jwaħlu fil-kuntratturi, daqqa fil-Gvern, daqqa skuża u daqqa oħra. Wara li f’sitt snin ma sabux iċ-ċans iwettqu dak li wegħdu, fl-aħħar xahar bdew ħerġin l-iskużi.

Ir-realtà hi li jitla’ minn jitla’ mill-kandidati tal-Partit Laburista, huwa obbligat biss jimxi kif jitmexxa mill-Partit. Illum in-nies raw b’għajnejhom kif il-kunsilliera tal-Partit Laburista jintużaw mill-Gvern biex jiddefendu dak li jrid hu, minflok ma jiddefendu r-residenti. U allura jekk in-nies verament iridu bidla biex jerġa’ jkollna Kunsill Lokali ħaj, Kunsill Lokali li jaħdem għal kulħadd, Kunsill Lokali li jiġġieled fl-interess tar-residenti, l-għażla hija waħda. Huma aħna l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista li fil-Gudja nistgħu verament inġibu l-bidla li hemm bżonn fit-tmexxija. Li nistgħu inwettqu l-programm elettorali tagħna, programm elettorali li jinkludi t-tisbiħ taċ-ċentru storiku, spazji miftuħa u b'aktar siġar, spazji għall-klieb u l-annimali, day centre u night shelter għall-anzjani, servizz ta' trasport b'xejn madwar il-Gudja li jservi primarjament l-anzjani, skips taħt l-art li jneħħu l-ħmieġ u l-irwejjaħ, bye-law dwar il-parkeġġ li tkun implimentata bis-sħiħ, skambji għaż-żgħażagħ, manutenzjoni ta’ toroq u bankini, aktar programmi artistiċi u kulturali kif diġa’ organizzajna, u ħafna aktar.

Il-Gudja għandha bżonn nifs ġdid. Nappella lir-residenti biex għal darba, ituna ċ-ċans inwettqu l-viżjoni tagħna, u jaraw kif ma jiddispjaċiehomx.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 22 ta' Mejju 2019

Comments

Popular posts from this blog

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…

Il-prezz tas-serqa tal-isptarijiet

Ftit tal-ġranet ilu sar magħruf kif raġel f’Għawdex, miet wara li tah it-tieni attakk tal-qalb, meta dan ma setax jinġieb għal kura intensiva f’Mater Dei f’Malta minħabba n-nuqqas tas-servizz tal-ħelikopter ta’ emerġenza, li hu operat mill-kumpanija privata Steward Healthcare.
Infakkru li l-kumpanija Steward hija l-kumpanija li l-Gvern Laburista ta f’idejha l-Isptar t’Għawdex u tliet sptarijiet oħra, wara li kważi falliet għal kollox il-kumpanija Vitals li magħha sar l-ewwel ftehim jinten.
Il-Partit Nazzjonalista sa mill-bidu kritika dan il-ftehim. Mhux biss għax it-termini tal-kuntratt kienu għal kollox favur il-privat u kontra l-Gvern, u kien ċar li dan il-ftehim kien magħmul biss biex jagħmel ftit nies sinjuri (niftakru fil-miljuni li ħallasna lil Vitals li kulma tawna kienet ħofra f’Għawdex), imma anke għax servizz essenzjali bħalma hu s-saħħa m’għandu qatt ikun f’idejn il-privat. Speċjalment f’każ bħal Għawdex fejn dan hu l-unika sptar pubbliku.
U dan il-każ huwa prova ta’ kemm hawn…

Tort tal-ġenituri, tort tal-operaturi, tort ta' kulħadd minbarra tiegħu

Tort tal-ġenituri!


Il-wegħda tat-trasport b’xejn għat-tfal tal-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti ilha li saret mill-budget ta’ sena ilu. Tliet snin wara li kienet proposta fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista. Li jfisser li l-Gvern kellu żmien kemm irid biex jippjana kemm nies ħa jiġu bżonnha, kemm il-vettura ħa jkun jeħtieġ biex ikopri r-rotot kollha, u kemm il-operatur ħa jkollu jinvolvi.
Iżda ftit ġranet qabel ma bdiet is-sena skolastika l-ġenituri ma kellhom l-ebda idea ta’ din kif ħa taħdem. U tant il-Gvern kien qata’ qalbu li jsolvi s-sitwazzjoni li l-Ministru Bartolo qal lill-ġenituri biex jaħsbu għat-trasport huma mbagħad jieħdu refund.
Sadattant, il-Prim Ministru l-Ħadd li għadda spiċċa jwaħħal fil-ġenituri li ħallew għall-aħħar. Tajjeb. Mela l-Gvern jgħidilhom li ħa jipprovdilhom it-trasport, iħalliehom fil-għama dwar kif ħa titħaddem is-sistema, iħalli kollox għall-aħħar, ma jagħtix ċans lill-operaturi biex jekk hemm bżonn jinvestu f’aktar vetturi, imbagħad iwaħħal fi…