Skip to main content

Il-bidla li l-Gudja għandha bżonn
Qed noqorbu lejn it-tmiem ta’ kampanja elettorali oħra, kampanja elettorali li fiha rridu nagħżlu min ser jirrapreżentana fil-Parlament Ewropew u min ser jirrapreżentana fil-Kunsilli Lokali rispettivi tagħna. Bħala kandidat għall-Kunsill Lokali tal-Gudja, illum ser inħares ftit lejn x’sar fil-Gudja u x’inhi l-għażla li għandhom quddiemhom ir-residenti tal-Gudja.

F’dawn is-sitt snin li damet din il-leġislatura, li ttawlet mill-erba’ snin li suppost damet għax tħassru l-elezzjonijiet ta’ sentejn ilu, wieħed ftit li xejn issib inizjattivi ġodda li saru mit-tmexxija tal-Kunsill. Infatti, ħafna mill-proposti li wieħed isib fil-manifest tal-Partit Laburista din is-sena huma kelma b’kelma bħall-proposti li għamel l-istess Partit Laburist għall-Gudja sitt snin ilu. It-tisbiħ u l-pavimentar taċ-ċentru storiku, day centre għall-anzjani, Ċentru Ċiviku li jiġbor fih il-bżonnijiet tal-lokal, manutenzjoni ta’ toroq, kollha kellhom isiru tul din il-leġislatura. U jekk ma sarux meta kellhom sentejn iżjed milli ppjanat biex iwettqu l-programm elettorali, kif wieħed jista’ jemmen li ser isiru fil-leġislatura li jmiss?

Fil-programm elettorali li qed jippreżentaw din is-sena hemm xi punti li jbellħuk. Qed jgħidulna li jridu jindirizzaw bis-serjetà l-problema tal-parkeġġ. Tajjeb ukoll. Mela jistgħu jispjegawlna għalfejn f’Novembru li għadda għamlu u-turn, u l-bye-law li kellna ndaħħlu fis-seħħ wara qbil unanimu daru kontrieha u bdew jgħidu li “tmur kontra l-Kostituzzjoni” għax toħloq “diskriminazzjoni”? Kif iriduna nemmnuhom li jridu jieħdu passi biex jindirizzaw il-problema tal-parkeġġ, meta kellna s-soluzzjoni f’idejna, lesta biex tiġi implimentata, u irtiraw lura minnha għax wisq probabbli kien hemm min hekk ordnalhom jagħmlu?

Qed jgħidulna wkoll li jridu djalogu mal-ajruport biex jikkumpensa għall-impatt tiegħu fuq il-Gudja. Din isbaħ. Illum qed jgħidu li jridu djalogu. F’laqgħa numru 96 f’Jannar 2018, meta ppreżentajna l-mozzjoni dwar il-bye-law tal-parkeġġ, ivvutaw kollha kemm huma biex jemendaw din il-mozzjoni u jneħħu minnha proprju t-talba tagħna li jitkomplew id-diskussjonijiet mal-Ajruport biex ikun jista’ jpatti għall-impatt li qed ikollu fuq ir-residenti. Ivvutaw kontra, u ivvutaw biex jitwaqqaf kwalunkwe’ djalogu mal-Ajruport. Issa qed iwegħduh fil-manifest elettorali.F’dawn il-ġranet anke waħlu tabelli ma’ numru ta’ toroq li kienu mwegħdin iżda fejn ix-xogħol ma sarx biex iġibu xi skuża. Daqqa jwaħlu fil-kuntratturi, daqqa fil-Gvern, daqqa skuża u daqqa oħra. Wara li f’sitt snin ma sabux iċ-ċans iwettqu dak li wegħdu, fl-aħħar xahar bdew ħerġin l-iskużi.

Ir-realtà hi li jitla’ minn jitla’ mill-kandidati tal-Partit Laburista, huwa obbligat biss jimxi kif jitmexxa mill-Partit. Illum in-nies raw b’għajnejhom kif il-kunsilliera tal-Partit Laburista jintużaw mill-Gvern biex jiddefendu dak li jrid hu, minflok ma jiddefendu r-residenti. U allura jekk in-nies verament iridu bidla biex jerġa’ jkollna Kunsill Lokali ħaj, Kunsill Lokali li jaħdem għal kulħadd, Kunsill Lokali li jiġġieled fl-interess tar-residenti, l-għażla hija waħda. Huma aħna l-kandidati tal-Partit Nazzjonalista li fil-Gudja nistgħu verament inġibu l-bidla li hemm bżonn fit-tmexxija. Li nistgħu inwettqu l-programm elettorali tagħna, programm elettorali li jinkludi t-tisbiħ taċ-ċentru storiku, spazji miftuħa u b'aktar siġar, spazji għall-klieb u l-annimali, day centre u night shelter għall-anzjani, servizz ta' trasport b'xejn madwar il-Gudja li jservi primarjament l-anzjani, skips taħt l-art li jneħħu l-ħmieġ u l-irwejjaħ, bye-law dwar il-parkeġġ li tkun implimentata bis-sħiħ, skambji għaż-żgħażagħ, manutenzjoni ta’ toroq u bankini, aktar programmi artistiċi u kulturali kif diġa’ organizzajna, u ħafna aktar.

Il-Gudja għandha bżonn nifs ġdid. Nappella lir-residenti biex għal darba, ituna ċ-ċans inwettqu l-viżjoni tagħna, u jaraw kif ma jiddispjaċiehomx.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 22 ta' Mejju 2019

Comments

Popular posts from this blog

Il-ħadma tal-Vitals u aktar serq ta' art il-poplu

L-iskandlu tal-visas fl-Alġerija

Din il-ġimgħa l-Awditur Ġenerali ppubblika ir-rapport dwar l-investigazzjoni fuq il-ħruġ ta’ visas mill-Konsolat Malti fl-Alġerija bejn Marzu 2014 u Settembru 2015. Dan ir-rapport jinsab aċċessibbli fuq is-sit tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali f’din il-link: http://nao.gov.mt//loadfile/77c82f0e-89b3-44b4-85d4-e48ecfd251b0.

Huwa rapport komprensiv ta’ 89 paġna li jidħol f’diversi aspetti, sa mill-ftuħ ta’ dan il-konsolat għal ħabta ta’ Novembru 2013, meta l-Gvern poġġa bħala Konslu lil ħadd ħlief il-kuġin tal-Prim Ministru Joseph Muscat, sal-metodu użat għal ħruġ ta’ dawn il-visas, u anke fejn marru n-nies li ħadu dawn il-visas.

L-Awditur Ġenerali jgħid li ma ingħata l-ebda viżibilità u informazzjoni dwar il-proċessi użati fid-deċiżjonijiet tal-għoti ta’ dawn il-visas, u allura ma setax jikkonkludi kienx hemm xi ħlasijiet illeċiti. Ma setax lanqas jikkonkludi kienx hemm każi fejn ġew rifjutati u l-proċess ġie mtawwal apposta biex jintalbu ħlasijiet ħalli l-proċess jitkompla jew jitħaffe…