Skip to main content

Biex il-PN jerġa' jkun rebbieħ
Ftit ġimgħat ilu, l-Partit Nazzjonalista sofra l-akbar telfa elettorali li qatt kellu mit-Tieni Gwerra Dinjija ‘l hawn. Dan ir-riżultat ma nistgħux infarfruh taħt it-tapit bħallikieku qatt ma seħħ.
B’xorti ħażina, ir-reazzjoni tat-tmexxija tal-Partit hekk kif ħareġ dak ir-riżultat kienet waħda li bilkemm titwemmen. Skont it-tmexxija kien jaħti kulħadd barra hi: kien tort ta’ (a) xi deputati parlamentari, (b) l-hekk imsejjħa bloggers”, (c) l-hekk imsejjħa NGOs”, (d) il-mezzi tax-xandir indipendenti, (e) dawk li għażlu li ma jivvutawx, (f) l-elettorat ta’ dak id-distrett jew l-ieħor. Bil-għan li tfittex skuża u taħrab mir-realtà, it-tmexxija bdiet twaħħal f’kollox u f’kulħadd.
Jidher ċar li erġajna bdejna nirrepetu l-istess żbalji li saru fiż-żmien meta, għar-riżultati ħżiena, kienu weħlu blogger oħra, xi mezzi tax-xandir indipendenti u dawk il-votanti li “ma fehmuniex”. Attitudni bħal din m’hi ser twassalna mkien. Jekk lill-Partit irridu nreġġuh lura biex ikun wieħed rebbieħ, kulma għandna nagħmlu hu li nagħtu daqqa t’għajn lejn il-mera.
Skont il-Kostituzzjoni, l-Membri Parlamentari huma r-rappreżentanti ta’ aktar minn 135,000 votant u dawn il-Membri Parlamentari ma nistgħux intuhom ‘l ġenb. U biex ngħidu kollox, ħlief għal xi ftit kitbiet fuq il-media soċjali minn numru żgħir ħafna minnhom, ebda wieħed minn dawn id-Deputiat qatt ma naqas lill-Partit jew mar lil hinn mit-twemmin bażiku tiegħu.
Jeħtieġ nifhmu li l-bloggers, il-mexxi tax-xandir indipendenti u l-NGOs ma jiżfnux skont dak li jdoqq il-Partit. Ikexkixni l-ħsieb li fil-Partit – l-istess Partit li minn dejjem kien minn ta’ quddiem fid-difiża tal-libertà tal-kelma u tad-drittijiet tal-bniedem - jista’ jkun hemm xi ħadd li jaħseb li għandna xi dritt divin li lil dawn insoddulhom ħalqhom.
Iva, l-Partit jinsab maqsum. M’huwiex maqsum bejn “dawk ta’ Delia” u “dawk ta’ Simon”: dan ix-xenarju huwa biss propaganda tal-Labour. Simon Busuttil ilu żmien twil isostni li għall-ġejjieni m’huwiex interessat li jkollu kariga fil-Partit u fil-fatt, minn jeddu, żamm ruħu lil hinn miċ-ċentru tal-attenzjoni f’dawk li huma kwistjonijiet purament tal-Partit. Il-Partit lanqas m’huwa maqsum bejn dawk tal- establishment” u dawk tan-“new way”. Din ukoll hija propoganda simili għal tal-Labour. Jekk niġu għal dan, jista’ jingħad li l-biċċa l-kbira ta’ dawk li jkunu madwar Delia u li huma ħobża u sikkina miegħu, huma ħafna aktar “establishment” minn dawk li kienu jiffurmaw it-tmexxija preċedenti, filwaqt li bosta minn dawk li qed jappoġġjaw il-mozzjoni tagħna huma d-demm il-ġdid tal-Partit: żgħażagħ u persuni li b’xi mod qatt ma kienu viċin il-poter. Dawn b’ebda tiġbid tal-imaġinazzjoni ma jistgħu jiġu mpinġija bħala l-“old guard” jew l-“establishment”: ipinġuhom b’dan il-mod dawk li, eżatt bħal tal-Labour, għandhom interess li jqarrqu.
Iva, l-Partit huwa maqsum. Bejn dawk li jemmnu li l-Partit jista’ jingħaqad u jiġġieled elezzjoni ġenerali b’Adrian Delia fit-tmun, u dawk li din l-idea ma tappellalhom xejn. Bejn dawk li jidhrilhom li Delia jista’ jrebbaħna lura dak li tlifna, u dawk li jemmnu li sakemm idum hu fit-tmun tal-Partit m’għandniex l-iċken ċans li nirbħu.  
Fl-aħħar mill-aħħar, l-għaqda fil-Partit hi r-responsabbiltà tat-tmexxija. Bl-istess mod, m’hi ħadd ħlief t-tmexxija li għandha r-responsabbiltà li tirbaħ il-fiduċja tal-elettorat. Li tirbaħ il-fiduċja tal-membri parlamentari. Li tikkonvinċi lill-bloggers u lill-NGO’s li t-taqtigħa tagħhom hi tal-Partit ukoll. It-tmexxija ma tistax tippretendi l-vot mingħand dawk li kontinwament qed jiġu mpinġija bħala  “nazzjonalisti li ma jridux jaċċettaw kap elett demokratikament”. Ħadd m’hu sid dawn il-votanti. Jekk mexxej ma jispirax il-fiduċja tagħhom, inkunu boloħ jekk nistennew li dawn sempliċement se jċedu u xorta waħda joħorġu jivvutaw għall-Partit tiegħu.
Il-vot m’huwiex xi dritt tal-Partit Nazzjonalista. Il-fiduċja m’hix xi ħaġa awtomatika, imma hi xi ħaġa li trid tintrebaħ.
Din kienet ir-raġuni għaliex, fl-isfond tar-riżultati elettorali, tajt parir lill-Kap tal-Partit u lis-Segretarju Ġenerali li f’ġieh l-għaqda fil-Partit u għall-ġid tiegħu ma kellniex għażla oħra ħlief li nwarrbu biex b’hekk nagħtu l-ispazju għal tmexxija ġdida li tkun kapaċi tgħaqqad u li tkun kapaċi ssewwi l-ħsara li kkaġunajna fir-relazzjoni ma’ bosta votanti nazzjonalisti. Mhux biss tkellimt, imma għamilt ukoll l-ewwel pass u rriżenjajt minn President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit.
Minn dakinhar ‘l hawn, it-tmexxija tal-Partit wettqet żball wara l-ieħor. Dik il-ġimgħa sħiħa ta’ ġlied u nkwiet dwar il-co-option tas-siġġu parlamentari li ġie vakat setgħet ġiet evitata. U bis-saħħa tal-fatt li t-tmexxija baqgħet tirrifjuta li titlob vot ta’ fiduċja, ħlejna xahrejn sħaħ li fihom stajna ħdimna qatigħ b’riżq ir-rifondazzjoni u l-bini mill-ġdid tal-Partit.
Kien din is-sitwazzjoni tal-biki u din l-ebusija tar-ras li kkonvinċietni li naċċetta l-istedina ta’ Ivan Bartolo biex ningħaqad miegħu u flimkien insejjħu għal laqgħa  tal-Kunsill Ġenerali biex b’hekk il-Kunsilliera tal-Partit jingħataw l-opportunità li jgħidu tagħhom u jesprimu ruħhom dwar jekk għadx għandhom fiduċja fil-Kap tal-Partit.
Naqbel kompletament ma’ dawk li jsostnu li dan kollu seta’ faċilment ġie evitat. Mexxej li huwa politikament matur kien isejjaħ dan il-vot ta’ fiduċja minn jeddu. Li kieku għamel dan, kien ikun anqas diviżiv u kien jirbaħ ir-rispett. Dan huwa tabilħaqq il-mod kif iġibu ruħhom mexxejja ta’ stoffa.
Il-mazz issa jinsab f’idejn il-Kunsilliera. Dawn jeħtieġ li jiddeċiedu jekk, minkejja l-istampa ċara li toħroġ mir-riżultati elettorali riċenti u mis-sondaġġi regolari, l-Partit għandux jibqa’ mdendel ma’ Adrian Delia sal-elezzjoni li jmiss jew inkella għandniex nevitaw id-diżastru billi tinbidel ir-rotta, tinbidel it-tmexxija u mmorru lil hinn mit-triq li qabad il-Partit tul dawn l-aħħar sentejn.
Huma l-Kunsilliera li jeħtieġ jiddeċiedu jekk il-Partit għandux ikollu mexxej li jispira l-fiduċja jew wieħed li t-tmexxija tiegħu hi msejsa fuq il-biża’. Tmexxija li toħroġ idejha u ttik merħba minflok tmexxija li sserraħ fuq l-ibbuljar. Tmexxija li jkollha l-ħila li tiffoka fuq strateġija li tista’ trebbaħ lill-Partit u mhux waħda li moħħha biss biex tgħatti l-iżbalji tagħha.
Bħalma dejjem għamilt, jien lest li nbaxxi rasi għal dak kollu li jiddeċiedi l-ogħla organu tal-Partit. Madankollu l-Kunsilliera għandhom dejjem jiftakru li ebda wieħed mill-400,000 votanti imxerrdin madwar il-pajjiż m’hu obbligat li jbaxxi rasu għal dak li jrid il-Kunsill Ġenerali.
Huma dawk li jħollu jorbtu. Biex il-PN jerġa’ jkun rebbieħ, huma proprju lil dawk li jeħtieġ li nisimgħu u nikkonvinċu.   


Dan l-artiklu ġie ppubblikat bl-Ingliż fuq il-ħarġa tat-Times of Malta tat-Tnejn 22 ta' Lulju 2019:
https://timesofmalta.com/articles/view/for-the-pn-to-win-again-mark-anthony-sammut.723640

Comments

Popular posts from this blog

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…

Il-prezz tas-serqa tal-isptarijiet

Ftit tal-ġranet ilu sar magħruf kif raġel f’Għawdex, miet wara li tah it-tieni attakk tal-qalb, meta dan ma setax jinġieb għal kura intensiva f’Mater Dei f’Malta minħabba n-nuqqas tas-servizz tal-ħelikopter ta’ emerġenza, li hu operat mill-kumpanija privata Steward Healthcare.
Infakkru li l-kumpanija Steward hija l-kumpanija li l-Gvern Laburista ta f’idejha l-Isptar t’Għawdex u tliet sptarijiet oħra, wara li kważi falliet għal kollox il-kumpanija Vitals li magħha sar l-ewwel ftehim jinten.
Il-Partit Nazzjonalista sa mill-bidu kritika dan il-ftehim. Mhux biss għax it-termini tal-kuntratt kienu għal kollox favur il-privat u kontra l-Gvern, u kien ċar li dan il-ftehim kien magħmul biss biex jagħmel ftit nies sinjuri (niftakru fil-miljuni li ħallasna lil Vitals li kulma tawna kienet ħofra f’Għawdex), imma anke għax servizz essenzjali bħalma hu s-saħħa m’għandu qatt ikun f’idejn il-privat. Speċjalment f’każ bħal Għawdex fejn dan hu l-unika sptar pubbliku.
U dan il-każ huwa prova ta’ kemm hawn…

Tort tal-ġenituri, tort tal-operaturi, tort ta' kulħadd minbarra tiegħu

Tort tal-ġenituri!


Il-wegħda tat-trasport b’xejn għat-tfal tal-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti ilha li saret mill-budget ta’ sena ilu. Tliet snin wara li kienet proposta fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista. Li jfisser li l-Gvern kellu żmien kemm irid biex jippjana kemm nies ħa jiġu bżonnha, kemm il-vettura ħa jkun jeħtieġ biex ikopri r-rotot kollha, u kemm il-operatur ħa jkollu jinvolvi.
Iżda ftit ġranet qabel ma bdiet is-sena skolastika l-ġenituri ma kellhom l-ebda idea ta’ din kif ħa taħdem. U tant il-Gvern kien qata’ qalbu li jsolvi s-sitwazzjoni li l-Ministru Bartolo qal lill-ġenituri biex jaħsbu għat-trasport huma mbagħad jieħdu refund.
Sadattant, il-Prim Ministru l-Ħadd li għadda spiċċa jwaħħal fil-ġenituri li ħallew għall-aħħar. Tajjeb. Mela l-Gvern jgħidilhom li ħa jipprovdilhom it-trasport, iħalliehom fil-għama dwar kif ħa titħaddem is-sistema, iħalli kollox għall-aħħar, ma jagħtix ċans lill-operaturi biex jekk hemm bżonn jinvestu f’aktar vetturi, imbagħad iwaħħal fi…