Skip to main content

Biex il-PN jerġa' jkun rebbieħ
Ftit ġimgħat ilu, l-Partit Nazzjonalista sofra l-akbar telfa elettorali li qatt kellu mit-Tieni Gwerra Dinjija ‘l hawn. Dan ir-riżultat ma nistgħux infarfruh taħt it-tapit bħallikieku qatt ma seħħ.
B’xorti ħażina, ir-reazzjoni tat-tmexxija tal-Partit hekk kif ħareġ dak ir-riżultat kienet waħda li bilkemm titwemmen. Skont it-tmexxija kien jaħti kulħadd barra hi: kien tort ta’ (a) xi deputati parlamentari, (b) l-hekk imsejjħa bloggers”, (c) l-hekk imsejjħa NGOs”, (d) il-mezzi tax-xandir indipendenti, (e) dawk li għażlu li ma jivvutawx, (f) l-elettorat ta’ dak id-distrett jew l-ieħor. Bil-għan li tfittex skuża u taħrab mir-realtà, it-tmexxija bdiet twaħħal f’kollox u f’kulħadd.
Jidher ċar li erġajna bdejna nirrepetu l-istess żbalji li saru fiż-żmien meta, għar-riżultati ħżiena, kienu weħlu blogger oħra, xi mezzi tax-xandir indipendenti u dawk il-votanti li “ma fehmuniex”. Attitudni bħal din m’hi ser twassalna mkien. Jekk lill-Partit irridu nreġġuh lura biex ikun wieħed rebbieħ, kulma għandna nagħmlu hu li nagħtu daqqa t’għajn lejn il-mera.
Skont il-Kostituzzjoni, l-Membri Parlamentari huma r-rappreżentanti ta’ aktar minn 135,000 votant u dawn il-Membri Parlamentari ma nistgħux intuhom ‘l ġenb. U biex ngħidu kollox, ħlief għal xi ftit kitbiet fuq il-media soċjali minn numru żgħir ħafna minnhom, ebda wieħed minn dawn id-Deputiat qatt ma naqas lill-Partit jew mar lil hinn mit-twemmin bażiku tiegħu.
Jeħtieġ nifhmu li l-bloggers, il-mexxi tax-xandir indipendenti u l-NGOs ma jiżfnux skont dak li jdoqq il-Partit. Ikexkixni l-ħsieb li fil-Partit – l-istess Partit li minn dejjem kien minn ta’ quddiem fid-difiża tal-libertà tal-kelma u tad-drittijiet tal-bniedem - jista’ jkun hemm xi ħadd li jaħseb li għandna xi dritt divin li lil dawn insoddulhom ħalqhom.
Iva, l-Partit jinsab maqsum. M’huwiex maqsum bejn “dawk ta’ Delia” u “dawk ta’ Simon”: dan ix-xenarju huwa biss propaganda tal-Labour. Simon Busuttil ilu żmien twil isostni li għall-ġejjieni m’huwiex interessat li jkollu kariga fil-Partit u fil-fatt, minn jeddu, żamm ruħu lil hinn miċ-ċentru tal-attenzjoni f’dawk li huma kwistjonijiet purament tal-Partit. Il-Partit lanqas m’huwa maqsum bejn dawk tal- establishment” u dawk tan-“new way”. Din ukoll hija propoganda simili għal tal-Labour. Jekk niġu għal dan, jista’ jingħad li l-biċċa l-kbira ta’ dawk li jkunu madwar Delia u li huma ħobża u sikkina miegħu, huma ħafna aktar “establishment” minn dawk li kienu jiffurmaw it-tmexxija preċedenti, filwaqt li bosta minn dawk li qed jappoġġjaw il-mozzjoni tagħna huma d-demm il-ġdid tal-Partit: żgħażagħ u persuni li b’xi mod qatt ma kienu viċin il-poter. Dawn b’ebda tiġbid tal-imaġinazzjoni ma jistgħu jiġu mpinġija bħala l-“old guard” jew l-“establishment”: ipinġuhom b’dan il-mod dawk li, eżatt bħal tal-Labour, għandhom interess li jqarrqu.
Iva, l-Partit huwa maqsum. Bejn dawk li jemmnu li l-Partit jista’ jingħaqad u jiġġieled elezzjoni ġenerali b’Adrian Delia fit-tmun, u dawk li din l-idea ma tappellalhom xejn. Bejn dawk li jidhrilhom li Delia jista’ jrebbaħna lura dak li tlifna, u dawk li jemmnu li sakemm idum hu fit-tmun tal-Partit m’għandniex l-iċken ċans li nirbħu.  
Fl-aħħar mill-aħħar, l-għaqda fil-Partit hi r-responsabbiltà tat-tmexxija. Bl-istess mod, m’hi ħadd ħlief t-tmexxija li għandha r-responsabbiltà li tirbaħ il-fiduċja tal-elettorat. Li tirbaħ il-fiduċja tal-membri parlamentari. Li tikkonvinċi lill-bloggers u lill-NGO’s li t-taqtigħa tagħhom hi tal-Partit ukoll. It-tmexxija ma tistax tippretendi l-vot mingħand dawk li kontinwament qed jiġu mpinġija bħala  “nazzjonalisti li ma jridux jaċċettaw kap elett demokratikament”. Ħadd m’hu sid dawn il-votanti. Jekk mexxej ma jispirax il-fiduċja tagħhom, inkunu boloħ jekk nistennew li dawn sempliċement se jċedu u xorta waħda joħorġu jivvutaw għall-Partit tiegħu.
Il-vot m’huwiex xi dritt tal-Partit Nazzjonalista. Il-fiduċja m’hix xi ħaġa awtomatika, imma hi xi ħaġa li trid tintrebaħ.
Din kienet ir-raġuni għaliex, fl-isfond tar-riżultati elettorali, tajt parir lill-Kap tal-Partit u lis-Segretarju Ġenerali li f’ġieh l-għaqda fil-Partit u għall-ġid tiegħu ma kellniex għażla oħra ħlief li nwarrbu biex b’hekk nagħtu l-ispazju għal tmexxija ġdida li tkun kapaċi tgħaqqad u li tkun kapaċi ssewwi l-ħsara li kkaġunajna fir-relazzjoni ma’ bosta votanti nazzjonalisti. Mhux biss tkellimt, imma għamilt ukoll l-ewwel pass u rriżenjajt minn President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit.
Minn dakinhar ‘l hawn, it-tmexxija tal-Partit wettqet żball wara l-ieħor. Dik il-ġimgħa sħiħa ta’ ġlied u nkwiet dwar il-co-option tas-siġġu parlamentari li ġie vakat setgħet ġiet evitata. U bis-saħħa tal-fatt li t-tmexxija baqgħet tirrifjuta li titlob vot ta’ fiduċja, ħlejna xahrejn sħaħ li fihom stajna ħdimna qatigħ b’riżq ir-rifondazzjoni u l-bini mill-ġdid tal-Partit.
Kien din is-sitwazzjoni tal-biki u din l-ebusija tar-ras li kkonvinċietni li naċċetta l-istedina ta’ Ivan Bartolo biex ningħaqad miegħu u flimkien insejjħu għal laqgħa  tal-Kunsill Ġenerali biex b’hekk il-Kunsilliera tal-Partit jingħataw l-opportunità li jgħidu tagħhom u jesprimu ruħhom dwar jekk għadx għandhom fiduċja fil-Kap tal-Partit.
Naqbel kompletament ma’ dawk li jsostnu li dan kollu seta’ faċilment ġie evitat. Mexxej li huwa politikament matur kien isejjaħ dan il-vot ta’ fiduċja minn jeddu. Li kieku għamel dan, kien ikun anqas diviżiv u kien jirbaħ ir-rispett. Dan huwa tabilħaqq il-mod kif iġibu ruħhom mexxejja ta’ stoffa.
Il-mazz issa jinsab f’idejn il-Kunsilliera. Dawn jeħtieġ li jiddeċiedu jekk, minkejja l-istampa ċara li toħroġ mir-riżultati elettorali riċenti u mis-sondaġġi regolari, l-Partit għandux jibqa’ mdendel ma’ Adrian Delia sal-elezzjoni li jmiss jew inkella għandniex nevitaw id-diżastru billi tinbidel ir-rotta, tinbidel it-tmexxija u mmorru lil hinn mit-triq li qabad il-Partit tul dawn l-aħħar sentejn.
Huma l-Kunsilliera li jeħtieġ jiddeċiedu jekk il-Partit għandux ikollu mexxej li jispira l-fiduċja jew wieħed li t-tmexxija tiegħu hi msejsa fuq il-biża’. Tmexxija li toħroġ idejha u ttik merħba minflok tmexxija li sserraħ fuq l-ibbuljar. Tmexxija li jkollha l-ħila li tiffoka fuq strateġija li tista’ trebbaħ lill-Partit u mhux waħda li moħħha biss biex tgħatti l-iżbalji tagħha.
Bħalma dejjem għamilt, jien lest li nbaxxi rasi għal dak kollu li jiddeċiedi l-ogħla organu tal-Partit. Madankollu l-Kunsilliera għandhom dejjem jiftakru li ebda wieħed mill-400,000 votanti imxerrdin madwar il-pajjiż m’hu obbligat li jbaxxi rasu għal dak li jrid il-Kunsill Ġenerali.
Huma dawk li jħollu jorbtu. Biex il-PN jerġa’ jkun rebbieħ, huma proprju lil dawk li jeħtieġ li nisimgħu u nikkonvinċu.   


Dan l-artiklu ġie ppubblikat bl-Ingliż fuq il-ħarġa tat-Times of Malta tat-Tnejn 22 ta' Lulju 2019:
https://timesofmalta.com/articles/view/for-the-pn-to-win-again-mark-anthony-sammut.723640

Comments

Popular posts from this blog

Muscat, it will be the people who will not leave any stone unturned

Article published in the Malta Independent on Tuesday 26 November 2019


Make no mistake about it.We are in the midst of the country’s worst ever Constitutional crisis. And this crises was triggered by none other than our Prime Minister himself. On Tuesday, Muscat publicly took over the investigation of a political assassination of a journalist who was uncovering his own government’s dirty secrets. A clear sign, if any were further needed, of the complete take-over of our institutions. Furthermore, he prematurely announced the negotiation of a Presidential pardon with a person described to have acted as a “middleman” in the assassination in exchange for information, before his interrogation was yet ready and before the terms of the pardon were agreed and granted. Deliberately or not, with that announcement Muscat alerted those involved in the assassination that the noose was tightening. The day after, the primary “person of interest”was arrested as he tried to make his way out of the countr…

Il-bidla li l-Gudja għandha bżonn