Skip to main content

Dear government, where shall we put our lamp-holder?

Can you believe this was a question asked in Parliament during yesterday's session? Where will the holder of the lighting of the common area of a block of flats be placed?

This was highlighted by blogger Daphne Caruana Galizia on her site today:

L-Onorevoli SILVIO PARNIS staqsa lill-Onorevoli CHRISTOPHER SAID (Ministru tal-Ġustizzja, Konsultazzjoni Pubblika u l-Familja):
Jista’ l-Ministru jgħid fejn se ssir il-holder tal-bozza tal-komun ta’ flat ġdid li d-dettalji dwaru qed jintbagħtu separatament?
——————————————————————————–


Tweġiba:

Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li normalment dan ix-xoghol fil-komun tal-blokka hu responsibli ghalih ir-rapprezentat tar-residenti tal-blokka. Minhabba li din il-blokk partikolari sal-lum ma hemmx rapprezentant, il-Sindku ta’ Hal-Tarxien offra li jaghmila ta’ koordinatur u biex jaghti stuzzjonijiet lil kuntrattur li intghazel mil-Kunsill stess.

Ghaldaqastant il-post fejn se issir il-holder tal-bozza fil-komun intaghzel mis-sindku ta’ Hal- Tarxien. Dan minhabba li qieghed jirrapresenta lil- residenti. Is-Sindku hu obligat jikkonsulta mar-residenti.


Incredible. Our belief in big government has got us to the level of asking for a Minister's intervention to decide where a group of residents are to place a lamp-holder. This level of government intervention is being shown to be synonymous with the current Opposition and future government-aspirant, which I already wrote about in a previous blog-post (More Big-Government). They believe government should dictate what a private company publishes in its leaflets, how autonomous bodies are administered, how autonomous representative unions conduct their elections, who should be allowed to speak or write, and now also where a lamp-holder is to be placed.

Thomas Jefferson's words come to mind:
“Government big enough to supply everything you need is big enough to take everything you have. The course of history shows us that as a government grows, liberty decreases.”
We should really start reflecting about this before expecting government to intervene here, there, everywhere.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…