Skip to main content

Meta anke Laburist jinduna li nsteraq mill-ARMS


Ftit tal-ġranet ilu, tellajt artiklu fuq dan il-blog (misluf mir-rubrika tiegħi "Cyberspace" f' In-Nazzjon), fejn pruvajt nispjega b’mod sempliċi kif is-sistema li qed jaħdmu biha l-ARMS bil-kontijiet kull xahrejn qed twassal biex in-nies iħallsu iktar f'kontijiet tad-dawl u l-ilma. 

Matul il-ġimgħa xerridt dan l-artiklu fil-midja soċjali, u numru kbir ta’ persuni qassmuh ma’ sħabhom, irrispondew u bagħtuli l-kontijiet tagħhom.  Oħrajn, f’dak li deher bħala risposta kordinata u organizzata, daħlu joffendu, jgħajjru, u jippruvaw igiddbu l-matematika u l-fatti pruvati.

Wieħed partikolari, li hu magħruf simpatizzant tal-Partit Laburista fid-distrett tiegħi, daħal jikkummenta u jisfidana li sakemm ma nippublikawx dawn il-kontijiet aħna paroli biss, “bla bla bla u ħabi” u ma nistgħux niġu emmnuti. Ovvjament spjegajtlu li l-kontijiet tan-nies ma nistgħux nippubblikawhom minħabba l-protezzjoni tad-data, u minflok offrejtlu jurini l-kontijiet tiegħu u ngħid lilu hu kemm qed jinsteraq. 
Kien pront u bagħatli li hu fl-aħħar sena ikkonsma 5,348 units ta’ dawl, 95 units ta’ ilma, €65 tal-kera tal-arloġġ, u l-kont kulma ġieħ kien ta’ €932. Bħal li kieku dan kien prezz ġust u irħis. Is-sinjur baqa’ ma nfurmanix kemm qegħdin nies id-dar, u allura għal dnubieti ħdimtlu kemm suppost ġieħ il-kont kemm li kieku qegħdin tlieta min-nies, u kemm li kieku qegħdin erbgħa (għax mill-ammonti ta’ użu tal-ilma jidher li qegħdin aktar minn tnejn).
U ħareġ biċ-ċar li s-sinjur, li tgħidx kemm ftaħar li l-Gvern raħħaslu l-kont u li qalli li m’għandix xi ngħidlu, qiegħed jinsteraq waħda u sew. Għax jekk qegħdin tlieta min-nies id-dar, il-kont suppost ġieħ €841.64, waqt li jekk qegħdin erbgħa, il-kont suppost ġieh €698.14 (id-differenza hija li jekk qegħdin tlieta, bl-ammont ta’ units li uża’ ma kwalifikax għall-eko-riduzzjoni).

Is-sinjur ma rrispondinix iżjed, u baqa’ ma qallix jekk hux qegħdin tlieta, u allura insteraq €91, jew hux qegħdin erbgħa, u allura insteraq €234. Imma probabli fl-aħħar fehem illi l-wegħdi u l-propoganda li mlielu għajnu biha l-Partit tiegħu kien biss qerq. L-istedina tiegħi lejh tibqa’ miftuħa biex jekk irid, iġiblna l-kont tiegħu wkoll u niġġieldu għalih ukoll, biex jieħu lura dak li hu tiegħu.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…