Skip to main content

Meta anke Laburist jinduna li nsteraq mill-ARMS


Ftit tal-ġranet ilu, tellajt artiklu fuq dan il-blog (misluf mir-rubrika tiegħi "Cyberspace" f' In-Nazzjon), fejn pruvajt nispjega b’mod sempliċi kif is-sistema li qed jaħdmu biha l-ARMS bil-kontijiet kull xahrejn qed twassal biex in-nies iħallsu iktar f'kontijiet tad-dawl u l-ilma. 

Matul il-ġimgħa xerridt dan l-artiklu fil-midja soċjali, u numru kbir ta’ persuni qassmuh ma’ sħabhom, irrispondew u bagħtuli l-kontijiet tagħhom.  Oħrajn, f’dak li deher bħala risposta kordinata u organizzata, daħlu joffendu, jgħajjru, u jippruvaw igiddbu l-matematika u l-fatti pruvati.

Wieħed partikolari, li hu magħruf simpatizzant tal-Partit Laburista fid-distrett tiegħi, daħal jikkummenta u jisfidana li sakemm ma nippublikawx dawn il-kontijiet aħna paroli biss, “bla bla bla u ħabi” u ma nistgħux niġu emmnuti. Ovvjament spjegajtlu li l-kontijiet tan-nies ma nistgħux nippubblikawhom minħabba l-protezzjoni tad-data, u minflok offrejtlu jurini l-kontijiet tiegħu u ngħid lilu hu kemm qed jinsteraq. 
Kien pront u bagħatli li hu fl-aħħar sena ikkonsma 5,348 units ta’ dawl, 95 units ta’ ilma, €65 tal-kera tal-arloġġ, u l-kont kulma ġieħ kien ta’ €932. Bħal li kieku dan kien prezz ġust u irħis. Is-sinjur baqa’ ma nfurmanix kemm qegħdin nies id-dar, u allura għal dnubieti ħdimtlu kemm suppost ġieħ il-kont kemm li kieku qegħdin tlieta min-nies, u kemm li kieku qegħdin erbgħa (għax mill-ammonti ta’ użu tal-ilma jidher li qegħdin aktar minn tnejn).
U ħareġ biċ-ċar li s-sinjur, li tgħidx kemm ftaħar li l-Gvern raħħaslu l-kont u li qalli li m’għandix xi ngħidlu, qiegħed jinsteraq waħda u sew. Għax jekk qegħdin tlieta min-nies id-dar, il-kont suppost ġieħ €841.64, waqt li jekk qegħdin erbgħa, il-kont suppost ġieh €698.14 (id-differenza hija li jekk qegħdin tlieta, bl-ammont ta’ units li uża’ ma kwalifikax għall-eko-riduzzjoni).

Is-sinjur ma rrispondinix iżjed, u baqa’ ma qallix jekk hux qegħdin tlieta, u allura insteraq €91, jew hux qegħdin erbgħa, u allura insteraq €234. Imma probabli fl-aħħar fehem illi l-wegħdi u l-propoganda li mlielu għajnu biha l-Partit tiegħu kien biss qerq. L-istedina tiegħi lejh tibqa’ miftuħa biex jekk irid, iġiblna l-kont tiegħu wkoll u niġġieldu għalih ukoll, biex jieħu lura dak li hu tiegħu.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…